Reward

Transparència

La retribució de les persones

S'implanta un nou model retributiu

Punts clau:
·  S’afegeix un salari objectiu addicional al salari fix que
es cobra en funció dels resultats econòmics trimestrals.

·  Durant el Q4 del 2021 ja s’implanta,
amb un 100% d’assoliment.

Al 2021 s’incrementa la massa salarial en 203.400€ (+2,54%)

Revisió de març de 2021:

Participants: 117

Nº de pujades: 84

Reducció bretxa salarial: 0,34%


Revisió d’octubre de 2021:

Participants: 271

Nº de pujades: 179

Reducció bretxa salarial: 1,62%

4 presentacions de l’estat i evolució de l’empresa a totes les persones de Basetis

12 informes de resultats mensuals sobre les àrees

331 mails a tothom de Basetis

371 articles publicats al blog de Basetis

Organization

Aconseguim la ISO 27001!

Ens acredita com a empresa que tracta la informació de manera segura!

Adoptem els OKRs com a metodologia de treball transversal a tota l'organització

OKRs de l'empresa

OKRs de cada àrea

Objectius per cada persona

Partnerships

Vocdoni i Basetis s’uneixen per oferir solucions d’eVoting

Si
No
error: Content is protected !!