Commercial

Oportunitats

447 guanyades
1449 detectades

Licitacions

10 aconseguides
38 presentades

Serveis

Més de 1600 serveis realitzats

9,35%
Administracions públiques

21,78%
Pharma

7,69%
Indústria

5,07%
Educació i Cultura

1,57%
Salut

10,36%
Banca i Assegurances

13,08%
Utilities

6,50%
Consultoria i Serveis digitals

5,15%
Automoció i Smartcities

2,04%
Esport

2,04%
Alimentació i Hosteleria

1,21%
Media i Telecom

3,52%
Startup

0,63%
Retail i Comerç

1,22%
Logística i Congressos

1,31%
Altres

7,18%
Immobiliària

0,13%
Entreteniment i Videojocs

0,14%
3r sector

error: Content is protected !!