Knowledge

Invertim en coneixement

36.554€
d’inversió en formació de les persones.

Pla de carrera

Posem la llavor d’un pla de carrera individualitzat.
Objectiu 2022

error: Content is protected !!