Experiences

Els projectes i+d de Basetis

Inversió

49 Experiences treballades

25 Experiences iniciades

27 Experiences finalitzades

691.200€ d’inversió en Experiences.

100.000€ més que l’any 2020.

error: Content is protected !!